RadoVan, z.s.


Lidé s postižením Sociálně znevýhodněné skupiny

RadoWork

Radowork je unikátní projekt, který nabízí sdílené open-space pracoviště pro lidi s handicapem. Uživatelé budou mít k dispozici celou dobu asistenta, který jim pomůže s jejich potřebami. Projekt by tak měl pomoci handicapovaným k menší izolovanosti a větší samostatnosti v jejich pracovním životě. V Radoworku je práce spojena s relaxem - bezbariérový prostor totiž bude využit i jako kavárna. Kafe i něco k jídlu si tu mohou dát samotní uživatelé i běžní návštěvníci. Jsou tu plánovány doprovodné akce jako přednášky o cestování s handicapem i bez, ale také jiné kulturní akce. Radowork totiž bude sloužit jako základna pro provozující organizaci Radovan, která se zaměřuje na dobrodružné akce pro handicapované. Projekt nabídne příjemný a bezprostřední prostor, pomůže celkové inkluzi lidí s postižením, ale hlavně přinese do Brna první co-work a kavárnu s důrazem na úplnou bezbariérovost.

Radowork

Sdílené open-space pracoviště pro lidi s handicapem.
11 048 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Radowork


Radovan je spolek, který vznikl za cílem organizovat volnočasové aktivity pro lidi s postižením. Prvotním plánem bylo organizovat delší zahraniční cesty (expedice) do odlehlých částí evropy i světa. Tyto expedice měly mít sportovní přesah. Tento cíl byl však narušen příchodem COVID-19, ve kterém bylo cestování ztíženo. Radovan tedy začal dělat volno-časové víkendové a jednodenní aktivity po ČR. Víkendovým akcím se říkalo přípravky, kde si mohli účastníci vyzkoušet kempování, jízdu na handbiku, jízdu v kánoi aj.

Tyto aktivity zajišťovali převážně Tomáš a Jenda, na kterých aktivita stála. Vznikl nápad vybudovat komunitu lidí okolo Radovanu, aby se tyto akce snáze tvořily, byly častější a méně náročné pro organizátory. Od roku 2023 se tyto aktivity obnovili a proběhly výpravy například do Rumunska a Rakouska. Jako nápad tedy přišlo vybudovat “klubovnu“ okolo které by se vytvořila komunita lidí, kteří by pak organizovaně nebo i spontánně sdíleli volný čas.

RadoWork splňuje jak roli klubovny, tak roli co-worku, ve kterém je prostor pro práci lidí s postižením i bez, kteří mají možnost pracovat na home office a chtějí využívat další prostory. K tomuto účelu slouží hlavně: bezbariérový přístup, bezbariérové WC a přítomný asistent. Kavárna se také nachází nedaleko centra města s nedalekými zastávkami MHD. Před kavárnou jsou tři místa na parkování pro lidi s postižením.

Cowork je prostor uzpůsobený pro práci lidí s postižením. Je to sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci. Výhodou oproti ostatním co-workům je celkově bezbariérový přístup a  především přítomný asistent. Dále se zde schází komunita lidí, která je znalá problematiky života s postižením nebo má šanci do ní skrze tento prostor nahlédnout. Proto do kavárny mohou docházet i lidé, kteří potřebují občasnou asistenci. Cowork je otevřený dle potřeby klientů a od 16:00 se plynule mění v komunitní prostor s kavárnou. Poté zde pracující lidé mohou zůstat a využívat prostor s vědomím, že jsou nadále v bezpečném prostředí, což je zajištěno například základním výcvikem obsluhy kavárny v asistenčních úkonech.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu