SPOLU Olomouc, z. ú.

http://www.spoluolomouc.cz tel.: 585 228 686 e-mail: spolu@spoluolomouc.cz


SPOLU Olomouc od roku 1995 kontinuálně naplňuje své poslání - podporuje a naplňuje práva, potřeby a zájmy lidí se zdravotním, primárně s mentálním postižením, a podporuje jejich začlenění do běžného života. Poslání naplňuje prostřednictvím registrovaných sociálních služeb (Osobní asistence, Odlehčovací služba, Sociálně aktivizační služba, Sociální rehabilitace), volnočasových aktivit (pravidelné nebo pobytové programy) a osvětových aktivit (festival Fimfárum, pravidelné Setkávání, workshopy pro lidi s mentálním postižením, pečující osoby, přednášky a besedy pro širokou veřejnost, studenty, workshopy pro veřejné instituce). Aktivně se zapojujeme do připomínkování norem, které ovlivňují životy lidí s postižením, spolupracujeme s uživateli služeb a jejich rodinami na osamostatňování uživatelů v oblasti bydlení, práce, orientace v komunitě, v právních otázkách.

Aktuální projekty