SARAVA FOUNDATION, nadační fond

https://sarava.foundation tel.: +420 603 457 732 e-mail: viva@sarava.foundation


Nadační fond Sarava Foundation vznikl za účelem podpory původních kmenů, zachování jejich kultury a šíření jejich moudrosti, kterou považujeme za zásadní pro zachování lidského druhu. Zajišťujeme podporu skrze finanční zdroje a realizaci projektů, které napomáhají k udržení původního způsobu života.

Aktuální projekty