Kytarový festival Mikulov / Guitar Festival Mikulov, z. s.

http://www.gfmikulov.com/ tel.: +420 602 739 445 e-mail: team@gfmikulov.com


Kytarový festival Mikulov patří již více než tři desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu nejen v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Probíhá formou přednášek, seminářů, výstav a výuky v mistrovských třídách. Nedílnou součástí festivalu je řada odpoledních a večerních koncertů pro veřejnost. Na festival každoročně přijíždí kolem 120 aktivních účastníků především z řad posluchačů konzervatoří, vysokých hudebních škol a univerzit, jsou mezi nimi ale také učitelé základních uměleckých škol a konzervatoří či amatérští zájemci z ČR i ze zahraničí. Celkový součet návštěvníků koncertů, kteří se do Mikulova sjíždějí z celé republiky, dosahuje cca 2000 osob.

Ukončené projekty