GOSKOBELA z. s.

http://www.kajetandjkt.eu tel.: 776 015 554 e-mail: kajetan@kajetandjkt.eu


Spolek Goskobela byl založen v říjnu 2019. Podnětem pro vznik Goskobela z. s. byl v roce 2019 stále se rozrůstající počet členů dětského sboru Kajetán a s tím související potřeba podpořit a rozvíjet velký dětský kolektiv muzikantů v širším spektru jeho zájmů. O vznik spolku, který podporuje dětský sbor Kajetán ve všech oblastech jeho činnosti se zasadili kromě jeho sbormistryň i rodiče a přátelé dětí, které sbor navštěvují. Cílem spolku je práce s dětmi a mládeží ve volném čase, a to zejména všestranná podpora dětského sboru. Spolek dosahuje naplňování svého účelu především poskytováním podpory a pomoci všem oddělením dětského sboru opery DJKT Plzeň Kajetán v oblasti organizační a hospodářské. Činnost spolku umožňuje dětem a mládeži kvalitní trávení volného času a rozvíjení jejich schopností a dovedností po stránce hudební, pohybové a estetické.

Aktuální projekty