Sanctus Castulus, z.s.

https://9801.cz Email: zvon@9801.cz


Spolek sdružuje příznivce a obdivovatele zvonů, zvonařského i zvonického řemesla, zejména ty, kteří trpce snáší fakt, že počty pražských zvonů jsou od válečných rekvizic obou světových válek stále na svých podstavech. Účelem spolku je zejména podpora obnovy zvonového fondu, rozšiřování povědomí o zvonech a zvonařství, o stavu zvonového fondu a možnostech jeho obnovy. Spolek má za sebou úspěšnou sbírku a navrácení zvonů do pražských kostelů sv. Haštala a sv. Havla v roce 2021.

Current projects