Institut pro restorativní justici, z. s.

https://restorativni-justice.cz/ Phone: 777 110 712 Email: info@restorativni-justice.cz


Institut pro restorativní justici jsme založili v roce 2019 s cílem široce zapojit restorativní justici do českého trestního práva na teoretické úrovni i v praxi. Obětí nebo pachatelem se může každý den stát kdokoliv z nás. Restorativní justice je cesta, jak se vyrovnat s újmou, převzít odpovědnost za svůj čin, přijmout vlastní selhání a neocitnout se na okraji společnosti. Chceme přispět k tomu, aby se i Česko stalo zemí, kde respekt, důvěra a otevřenost patří mezi základní hodnoty. Díky vašemu příspěvku můžeme rozvíjet restorativní justici v ČR naplno. Děkujeme, že společně s námi měníte systém!

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz