Srdcem zapsaný spolek, z. s.

https://www.facebook.com/srdcemzapsanyspolek/ Phone: 776 044 635 Email: srdcemzapsanyspolek@gmail.com


Srdcem zapsaný spolek, z. s. Jsme otevřenou a nezávislou uměleckou platformou pro tvorbu tanečních či divadelních představení a pro pořádání vzdělávacích akcí v oblasti kultury. Náš spolek je nezisková organizace založená v roce 2018, a jejím hlavním cílem je umělecká, kulturně-komunitní a vzdělávací činnost. Inscenacemi a vzdělávacími akcemi pravidelně a úspěšně přispíváme k dění na současné taneční scéně v České republice i v zahraničí. Umělecké dílo vnímáme jako prostředek k navazování hlubšího vztahu s divákem. Nechápeme tedy diváka a jeho přítomnost jako pasivní konzumní složku tvorby, nýbrž jako důležitou a rovnocennou součást díla. Mezi hlavní zaměření našeho spolku patří také podněcování mezioborové spolupráce a komunikace přispívající k posilování otevřenosti a rozvoje občanské společnosti. V našich očích hrají kulturně-komunitní aktivity a umělecká tvorba důležitou roli mediátora v procesu dalšího vzdělávání a rozvíjení společnosti.

Current projects