Tvůrčí produkční skupina Remízek, z. s.

http://remizek.org tel.: +420 737 716 822 e-mail: kolektiv@remizek.org


Remízek je otevřená tvůrčí skupina pro podporu přírody, druhové rozmanitosti a rovnoprávnosti. Skrze online platformu „remízek“ sdružujeme tvůrce a pomáháme si navzájem tvořit svobodná videa, reportáže a příběhy z prostředí české krajiny - jak přírodní, tak té městské. Svou tvorbou podporujeme občanská sdružení, která aktivně hájí veřejné zájmy - zájmy o spravedlnější a udržielnější svět. V rámci regenerativní kultury je v remízku vítán každý, kdo umí zabrat za provaz společně s námi. I ten náš pomyslný Remízek je totiž místem života mezi vyprahlými poli bez živin v půdě a života. Přidejte se k Remízku formou drobné pravidelné finanční podpory a pomozte nám se stavět na stranu biodiverzity. Děkujeme!

Aktuální projekty