Tvůrčí produkční skupina Remízek, z. s.

http://remizek.org tel.: +420 737 716 822 e-mail: inside@remizek.org , krystof@remizek.org , jan@remizek.org , tpsremizek@gmail.com


Remízek je otevřená tvůrčí skupina pro podporu přírody, druhové rozmanitosti a rovnoprávnosti. Skrze online platformu „remízek“ budeme přinášet postupně filmy, videa, reportáže a příběhy z prostředí české přírody. Svou tvorbou podporujeme občanská sdružení, která aktivně hájí veřejné zájmy - zájmy o spravedlnější a udržielnější svět. V rámci regenerativní kultury je v remízku vítán každý, neboť remíz je místem života mezi vyprahlými poli. Přidejte se k remízku na facebooku, sledujte kauzy, které hýbou lokální politikou a pomozte nám se stavět na stranu zájmů občanů.

Aktuální projekty