Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.

https://www.dvornizookoutek.cz/ tel.: 731 407 080 e-mail: dvornizookoutek@seznam.cz


Naše organizace byla založena v roce 2013. Věnujeme se zejména chovu zvířat zakrslých domácích, exotických, zvláště chráněných, a také druhů vyžadujících zvláštní péči, kdy jsme pod kontrolou SVS ČR. Vyvíjíme environmentální aktivity nejen osvětovou výchovou, ale také praktickou péčí o přírodu a její obnovu, vysazujeme zeleň, bojujeme proti suchu v krajině, obnovujeme remízy a lesy, budujeme tůně a mokřady, pečujeme o tůň s chráněnými živočichy, pořádáme nevýdělečné akce a kurzy pro veřejnost z celé ČR. Na zvířata a naši činnost nemáme žádné dotace, ani podpory, komentované prohlídky spojené s environmentální výchovou pokryjí max. 5% nákladů na krmiva pro zvířata, pracujeme bez nároku na odměnu, a nutně potřebujeme pro další činnost pomoc materiální i finanční. Chybí nám prostředky na opravy, a zlepšení zázemí pro zvířata a na mechanizaci, která by nám ulevila od těžké ruční práce a manipulace s objemnými krmivy a skladováním, a na pomoc brigádníků. Rádi bychom vybudovali zázemí pro zájmové činnosti dětí a mládeže spojené s environmentální výchovou a osvětou. Rádi bychom opravili náš objekt památkového zájmu a obnovili jeho historickou hodnotu, a poté v něm vybudovali muzejní expozici minerálů a přírodnin, do které sbíráme již několik let exponáty. Ode dne 9.5.2021 nám byla osvědčena veřejná sbírka pro tyto účely. Budeme vám velmi vděčni, pokud nás podpoříte v naší další práci a umožníte nám realizovat všechny nejen stávající, ale i připravované veřejně prospěšné projekty a aktivity, a pomůžete nám zlepšit životní podmínky zvířat a vybudovat zázemí pro environmentální aktivity.

Aktuální projekty

Ukončené projekty