Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.


Životní prostředí Zvířata

Pomoc spolku Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.

Naše organizace se již mnoho let dobrovolnicky věnuje chovu zvířat zakrslých domácích, exotických, zvláště chráněných, a také druhů vyžadujících zvláštní péči. Vyvíjíme environmentální aktivity nejen osvětou, ale také praktickou péčí o přírodu a její obnovou, vysazujeme zeleň, bojujeme proti suchu v krajině, obnovujeme remízy a lesy, budujeme tůně a mokřady, pečujeme o tůň s chráněnými živočichy, budujeme muzeum minerálů a přírodnin, pořádáme zájmové kroužky, nevýdělečné akce a kurzy pro veřejnost z celé ČR.

vybíráme od 14.5.2021

Podpora a pomoc spolku Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.

4 432 Kč

přispělo

9 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše organizace byla založena v roce 2013. Věnujeme se zejména chovu zvířat zakrslých domácích, exotických, zvláště chráněných, a také druhů vyžadujících zvláštní péči. Vyvíjíme environmentální aktivity nejen osvětovou výchovou, ale také praktickou péčí o přírodu a její obnovu, vysazujeme zeleň, bojujeme proti suchu v krajině, obnovujeme remízy a lesy, budujeme tůně a mokřady, pečujeme o tůň s chráněnými živočichy, pořádáme nevýdělečné akce a kurzy pro veřejnost z celé ČR. Na zvířata a naši činnost nemáme žádné dotace, ani podpory, komentované prohlídky spojené s environmentální výchovou pokryjí max. 5% nákladů na krmiva pro zvířata, pracujeme bez nároku na odměnu, a nutně potřebujeme pro další činnost pomoc materiální i finanční. Chybí nám prostředky na opravy, a zlepšení zázemí pro zvířata a na mechanizaci, která by nám ulevila od těžké ruční práce a manipulace s objemnými krmivy a skladováním, a na pomoc brigádníků. Rádi bychom vybudovali zázemí pro zájmové činnosti dětí a mládeže spojené s environmentální výchovou a osvětou. Rádi bychom opravili náš objekt památkového zájmu a obnovili jeho historickou hodnotu, a poté v něm vybudovali muzejní expozici minerálů a přírodnin, do které sbíráme již několik let exponáty. Ode dne 9.5.2021 nám byla osvědčena veřejná sbírka pro tyto účely. Budeme vám velmi vděčni, pokud nás podpoříte v naší další práci a umožníte nám realizovat všechny nejen stávající, ale i připravované veřejně prospěšné projekty a aktivity, a pomůžete nám zlepšit životní podmínky zvířat a vybudovat zázemí pro environmentální činnosti. 
Budeme vám vděčni za jakoukoliv částku, kterou přispějete na tyto schválené účely:
1)  zvířata - v péči spolku zakrslá, domácí, exotická, divoká, zvláště chráněná i druhy vyžadující zvláštní péči - jejich ochrana, chov, materiální a veterinární zabezpečení, péče,
nákup techniky, mechanizace a dopravního prostředku pro převoz osob, krmiv i zvířat, vč. oprav a údržby. Pro zlepšení životních podmínek zvířat v péči spolku (opravu a prosvětlení střechy stodoly, nákup infralamp na dohřev,
protiprůvanové pásy, osvětlení, monitoring a zabezpečení zvířat, budování, opravy a vybavení zázemí a prostoru pro chov zvířat);

2) environmentální činnosti - výsadba a ochrana lesní i nelesní zeleně, boj se suchem, vybudování zázemí pro členy pečující o přírodu a krajinu, uskladnění a nákup nářadí, materiálu pro péči, sadby, pomůcek, 
příp. pronájem techniky a mechanizace, oplocení, zabezpečení.  Budeme moct vykoupit přírodně cenné pozemky pro jejich ochranu a revitalizaci 
a zachování či obnovení jejich hodnoty přírodní a krajinářské, vč. obnovy a vytváření mokřadů
a přírodních luk, studánek, naučných stezek, biocenter a biokoridorů, monitoring;

3) klubovna a teepee  - získání financí na výstavbu klubovny vč. vybavení zázemí a koupi teepee pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, spojené s environmentální výchovou a osvětou, opravy, údržba; 
4) nevýdělečné akce a kurzy pro veřejnost - sportovní, poznávací,

environmentální, naučné, zajištění nutných nákladů s nimi spojených;
5) muzeum + opravu objektu památkového zájmu - opravu a údržbu stávajícího historického objektu sídla spolku (objekt památkového zájmu), pro zachování jeho historické hodnoty
a pro stavbu muzejní expozice minerálů a přírodnin pro vzdělávání veřejnosti v budově,

vč. projektové přípravy a realizace, materiálů, rozvodů inženýrských sítí, technického vybavení stavby a vnitřního vybavení expozic (kromě exponátů), jejich zabezpečení, a vybudování zázemí pro dobrovolníky.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Moc vám držím palečky a brzy se těšíme ,že vám přijedeme pomoct manuálně.... ❤

Lucie Roupcová
500 Kč