SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

https://www.sladovna.cz tel.: 387 999 997 e-mail: info@sladovna.cz , sylva.kofronova@sladovna.cz


Hlavní dramaturgickou osou Sladovny Písek, o.p.s. je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se spojilo téma knižní ilustrace, s tím, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je „hra“. „Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského „škola hrou“. Ve Sladovně se po dlouhou dobu vyráběl kvas. Přivezené zrno se vydávalo na svou cestu právě ve sladovně, tento první krok je důležitý pro celou jeho budoucnost. Dnes přijíždějí do Sladovny děti a my věříme, že jejich zážitek v nich nastartuje tento „kvas“ a pomůže jim v jejich rozvoji. Základní princip výstav je jednoduchý. Děti a jejich dospělí vystoupí na chvíli z našeho reálného světa a vstoupí do příběhu, kde zažijí mnoho situací. V nich se musí chovat aktivně, pomáhat si, rozhodovat se a nést za své konání odpovědnost. Věříme, že potom, co výstavy opustí a vrátí se do našeho světa, zůstane v nich tento zážitek a pomůže jim v jejich životě.

Ukončené projekty