Studio Hrdinů z.s.

http://studiohrdinu.cz tel.: 775 290 483 e-mail: info@studiohrdinu.cz


Studio Hrdinů sídlící již bez mála deset let v podzemním sále Veletržního paláce v Praze je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Ukončené projekty