Asociace neformálního vzdělávání, z.s.

http://www.anev.cz tel.: 724 236 972 e-mail: lenka.polcerova@anev.cz


Chceme změnu přístupu ke vzdělávání mladých lidí tak, aby byli připraveni na život v 21. století. I my k ní můžeme přispět, když budeme rozvíjet ty, kteří s dětmi a mladými lidmi pracují. To umíme a máme výsledky - děláme to už přes 8 let, dlouhodobě a systematicky, pracujeme vzdělávacími potřebami a ptáme se na smysl, užitek a cíl každé aktivity, kterou připravujeme. Víme, jak na rozvoj kompetencí (tedy znalostí, dovedností a postojů); máme k tomu vytvořenou vlastní metodologii i nástroje - publikaci a e-learning. Učíme vedoucí kroužků, pedagogy a lektory, jak pracovat interaktivně, inkluzivně, zohledňovat různé styly učení, jak hledat a rozvíjet talent a osobnost každého dítěte nebo mladého člověka v oblastech, jako jsou třeba řešení problémů, spolupráce, přizpůsobivost, komunikace či podnikavost. Víme, jak dělat vzdělávání zábavné a současně využitelné pro život. Působíme mezinárodně a přinášíme inovace a inspiraci do ČR. Vycházíme z principů neformálního vzdělávání, které je mnohem flexibilnější než to formální a chceme do škol, neziskovek i vzdělávacích institucí přinášet inspiraci a nové metody práce.

Aktuální projekty