Asociace neformálního vzdělávání, z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Pro inovace ve vzdělávání

Chceme změnu přístupu ke vzdělávání mladých lidí. Průzkumy ukazují, že je třeba mladé lidi připravovat na reálný život v 21. století. Vybavit je dovednostmi, které uplatní každý den, ať už se jedná o schopnost řešení problémů, spolupráci v týmu, přizpůsobivost, efektivní komunikaci nebo podnikavost. ANEV k této změně přispívá rozvojem těch, kteří s dětmi a mladými lidmi pracují. Řadu let vzděláváme jednotlivce i organizace pracující s mladými lidmi, a poskytujeme jejich vedení dlouhodobou a metodickou podporu. Podpořte nás, ať můžeme v této práci pokračovat.

vybíráme od 4.12.2020
58 189 Kč

přispělo

66 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Rozvíjení pracovníků s mládeží (vedoucích kroužků či táborů) a učitelů je naší hlavní činností. Věnujeme se této podpoře přes 8 let, dlouhodobě a systematicky,  pracujeme se vzdělávacími potřebami a ptáme se na  smysl, užitek a cíl každé aktivity, kterou připravujeme. Víme, jak na rozvoj kompetencí (tedy znalostí, dovedností a postojů); vytvořili jsme vlastní metodologii i nástroje - publikaci a e-learning. Učíme vedoucí kroužků, pedagogy a lektory, jak pracovat interaktivně, inkluzivně, zohledňovat různé styly učení, jak hledat a rozvíjet talent a osobnost každého dítěte nebo mladého člověka. Víme, jak dělat vzdělávání zábavné a současně využitelné pro život. Spolupracujeme s organizacemi v zahraničí a přinášíme inovace a inspiraci do ČR. Vycházíme z principů neformálního vzdělávání a chceme do škol, neziskovek i vzdělávacích institucí přinášet inspiraci a nové metody práce.

Abychom mohli dělat svojí práci nezávisle a vytvářet další metodické materiály, hledáme různé způsoby finanční podpory. Vy můžete být součástí.

Darem přispějete například na:
 • pořádání vzájemně inspirujících a vzdělávacích jednohubek, jako jsou NEsnídaně a NEčaje
 • organizaci mini-konference Laboratoř neformálního vzdělávání
 • rozvoj nového informačního webu o neformálním vzdělávání www.neformalni-vzdelavani.eu
 • realizaci dlouhodobých vzdělávacích programů, například dalšího ročníku školení Marker CS
 • mentoring, koučing a další způsoby podpory pracovníků a pracovnic s mládeží a jejich organizací
 • Podporu organizací v nastavování systému hodnocení kvality vzdělávacích aktivit
 • vzdělávání pedagogů - současných i budoucích
 • propagaci vzdělávání v práci s mládeží v oborových i mainstreamových médiích (jako např. tady)


Máte výstupy? A můžeme je vidět? :)
Samozřejmě, dostupné jsou on-line a zdarma. Pár příkladů:
 • Slabikář neformálního vzdělávání provádí čtenáře vzdělávacími aktivitami v práci s mládeží od A do Z.
 • Developing Youth Work Innovation zasvětí čtenáře do tajů inovací v práci s mládeží v Evropě.  V angličtině.
 • ESC Galaxy provází aspekty vzdělávacích projektů pro dobrovolníky zejména pod hlavičkou Evropského sboru solidarity. Také v angličtině.
 • E-learning hravě ukazuje, jak pracovat se vzdělávacími cíli aktivit v práci s mládeží.

Všechny projekty a aktivity můžete procházet na našich webových stránkách
Za podporu mnohokrát děkujeme!


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Díky.

Josef Hruška
1 000 Kč

Po roce 2020 nebude školní vzdělávání nikdy, jako bývalo. Propojování formálního a neformálního vzdělávání musí být jedna z priorit všech aktérů ve vzdělávání - rodičů, učitelů, organizací podporujících práci s dětmi a mládeží a dalších. Držím ANEV palce!

Petr Naske

Moc děkujeme, vážíme si podpory, Petře!

Asociace neformálního vzdělávání, z.s.