Chemické divadlo, z.s.

http://www.chemickedivadlo.cz/ Phone: 732 341 382 Email: chemicke.divadlo@gmail.com


Profesionální divadelní soubor usilující o nové formy „divadla poezie“ a experimenty na hranicích divadla, literatury a výtvarného umění. Chemické divadlo je divadlo, které hledá alternativy ke světu řízenému korporacemi a koncerny. Chemické divadlo je divadlo experimentální, reaktivní, angažované a s existenciálním ponorem. Naše inscenace se vyznačují originalitou dramaturgie i inscenační poetiky. Vždy vycházíme z nedramatických, „poetických“ předloh a směřujeme ke svébytné autorské poetice zkoumající labyrinty lidského podvědomí a snů. Zcela nezaměnitelný je také výběr témat, která se dotýkají jak skrytých stránek lidské psychiky, tak vztahy mezi jednotlivcem a společenstvím, kulturou, spiritualitou, přírodou a civilizací. S rostoucí naléhavostí si uvědomujeme téma současné klimaticko-ekologické krize a v naší tvorbě usilujeme o jeho reflexi v širokých sociálních, politických, existenciálních i estetických souvislostech. Chemické divadlo vzniklo ze spolupráce dramaturga a režiséra Vojtěcha Bárty a scénografky Jany Hauskrechtové, často inspirované osudy a dílem význačných zjevů moderní poezie (Stanislawa Ignacy Witkiewicze, Karla Hynka Máchy, Georga Trakla a dalších). Postupně jsme se posunuli ke svébytné autorské poetice (inscenace gomora ekocida, na houby, těžba snů ad.). Ke spolupráci si zveme řadu tvůrců, spřízněných nejen generačně.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz