Chemické divadlo, z.s.

http://www.chemickedivadlo.cz/ tel.: 732 341 382 e-mail: chemicke.divadlo@gmail.com


Profesionální divadelní soubor usilující o nové formy „divadla poezie“ a experimenty na hranicích divadla, literatury a výtvarného umění. Chemické divadlo je divadlo, které hledá alternativy ke světu řízenému korporacemi a koncerny. Chemické divadlo je divadlo experimentální, reaktivní, angažované a s existenciálním ponorem. Naše inscenace se vyznačují originalitou dramaturgie i inscenační poetiky. Vždy vycházíme z nedramatických, „poetických“ předloh a směřujeme ke svébytné autorské poetice zkoumající labyrinty lidského podvědomí a snů. Zcela nezaměnitelný je také výběr témat, která se dotýkají jak skrytých stránek lidské psychiky, tak vztahy mezi jednotlivcem a společenstvím, kulturou, spiritualitou, přírodou a civilizací. S rostoucí naléhavostí si uvědomujeme téma současné klimaticko-ekologické krize a v naší tvorbě usilujeme o jeho reflexi v širokých sociálních, politických, existenciálních i estetických souvislostech. Chemické divadlo vzniklo ze spolupráce dramaturga a režiséra Vojtěcha Bárty a scénografky Jany Hauskrechtové, často inspirované osudy a dílem význačných zjevů moderní poezie (Stanislawa Ignacy Witkiewicze, Karla Hynka Máchy, Georga Trakla a dalších). Postupně jsme se posunuli ke svébytné autorské poetice (inscenace gomora ekocida, na houby, těžba snů ad.). Ke spolupráci si zveme řadu tvůrců, spřízněných nejen generačně.

Aktuální projekty