NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU

http://www.fondholocaust.cz/cs Phone: 224 261 573 Email: karasova@fondholocaust.cz


Od roku 2002 poskytujeme nadační příspěvky v grantových programech: Péče (sociální, zdravotní a psychologická péče o přeživší holocaust, o potřebné z druhé generace); Připomínka (vzdělávací a vzpomínkové projekty o holocaustu); Obnova (oprava a údržba židovských památek v Čechách a na Moravě); Budoucnost (vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit). Podporu projektů doplňujeme organizováním našich vlastních aktivit, zejména pořádáním odborných vzdělávacích seminářů pro sociální pracovníky, pečovatele a psychology židovských organizací, kteří pečují o přeživší šoa a jejich rodiny, pro židovské učitele, lektory a komunitní pracovníky. Zaměřujeme se také na rozvoj komunity, připravujeme diskusní kavárny připravujeme diskusní kavárny a oslavu svátku chanuka ve veřejném prostoru.

Current projects