LÍSKA, z.s.

http://www.liska-evvo.cz/ tel.: 605 806 840 e-mail: infoevvo@seznam.cz


Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví. Jsme nevládní neziskovou organizací, která od roku 2007 působí v našem regionu v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace. Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

Aktuální projekty