Spolek FeelTrees

https://feeltrees.com/ Phone: 734 499 505 Email: finance@feeltrees.com


Naším záměrem je oživit naši krajinu tak, aby byla zdravá, silná a pestrá. Proto se věnujeme především výsadbám původních stromů, keřů a starých odrůd ovocných stromů za účelem zvýšení vododržnosti půd, snížení lokální teploty, zabránění erozi jak větrné, tak vodní, zvýšení půdního života a biodiverzity, a také vytvoření biokoridorů v nekončících lánech. V posledním roce jsme pracovali převážně na písčitých půdách, kde jsme pro snížení rychlosti větru a výparu vytvořili několik oplocených remízků a do nich zasadili přes 200 keřů (hlohy a šípky), 750 listnatých stromů (jabloně, duby, javory babyky, břízy, třešně, hrušně, oskeruše a jeřáby muky) a k tomu stovky jabloňových semenáčků, které si sami s láskou pěstujeme. Vysadili jsme také 24 vysokokmenných jabloní starých odrůd. Letos plánujeme další výsadby remízků, zasakovacích pásů a extenzivních sadů, dále pak i výstavbu malých vodních prvků v krajině. Dáváme také dohromady finanční prostředky na výkup ničených lesních a zemědělských pozemků, abychom je mohli opečovat, navrátit zpátky přírodě a "vytvořit" tam přirozené ráje. Cílem těchto projektů není jen vykoupení pozemků, ale i napravení stop po lidské těžké technice, vysázení původních a místu náležících druhů stromů i dalších rostlin a znovuobnovení přirozených systémů zadržujících vodu a zabraňujících odplavování úrodné půdy. Všechnu aktivitu si můžete prohlédnou po přihlášení do naší sociální sítě FeelTrees.com, která je stále ve vývoji. Děkujeme za Vaši podporu.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz