Spolek FeelTrees

https://feeltrees.com/ tel.: 734 499 505 e-mail: finance@feeltrees.com


Naším záměrem je oživit naši krajinu tak, aby byla zdravá, silná a pestrá. Proto se věnujeme především výsadbám původních stromů, keřů a starých odrůd ovocných stromů za účelem zvýšení vododržnosti půd, snížení lokální teploty, zabránění erozi jak větrné, tak vodní, zvýšení půdního života a biodiverzity, a také vytvoření biokoridorů v nekončících lánech. V posledním roce jsme pracovali převážně na písčitých půdách, kde jsme pro snížení rychlosti větru a výparu vytvořili několik oplocených remízků a do nich zasadili přes 200 keřů (hlohy a šípky), 750 listnatých stromů (jabloně, duby, javory babyky, břízy, třešně, hrušně, oskeruše a jeřáby muky) a k tomu stovky jabloňových semenáčků, které si sami s láskou pěstujeme. Vysadili jsme také 24 vysokokmenných jabloní starých odrůd. Letos plánujeme další výsadby remízků, zasakovacích pásů a extenzivních sadů, dále pak i výstavbu malých vodních prvků v krajině. Dáváme také dohromady finanční prostředky na výkup ničených lesních a zemědělských pozemků, abychom je mohli opečovat, navrátit zpátky přírodě a "vytvořit" tam přirozené ráje. Cílem těchto projektů není jen vykoupení pozemků, ale i napravení stop po lidské těžké technice, vysázení původních a místu náležících druhů stromů i dalších rostlin a znovuobnovení přirozených systémů zadržujících vodu a zabraňujících odplavování úrodné půdy. Všechnu aktivitu si můžete prohlédnou po přihlášení do naší sociální sítě FeelTrees.com, která je stále ve vývoji. Děkujeme za Vaši podporu.

Aktuální projekty

Ukončené projekty