Nadace Collegium Marianum

https://www.collegiummarianum.cz/jak-nas-podporit/ tel.: +420 608 845 018 e-mail: nadace@collegiummarianum.cz


Nadace Collegium Marianum byla založena v roce 1991 za účelem rozvoje křesťanských duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních památek a tradic. Aktivity nadace se soustřeďují zejména na podporu umělců a studentů v oblasti interpretace staré hudby a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Důraz je kladen na vzdělávací aktivity pro mladé hudebníky (mezinárodní workshopy a mistrovské kurzy) a pro děti a rodiče (hudební, taneční a výtvarné dílny a hudebně-dramatická pásma zaměřená na lidové tradice a obyčeje). Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni k jeho poznání a respektu k jeho historii. Nadace je spolupořadatelem četných kulturních akcí jako jsou například mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby nebo cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery. Nadace se též dlouhodobě věnuje oblasti ochrany životního prostředí především péčí o zachování krajiny, kultivování městského prostředí a obnovu tradičního sadovnictví.

Aktuální projekty