Flami, z. s.

http://www.flami.cz Phone: +420 608 144 644 Email: info@flami.cz


Jsme Flami, pár zapálených jedinců, kteří rádi propojují…. malé s velkými, staré s mladými, nemocné se zdravými, komerční svět s tím nekomerčním… pomáháme právě tam, kde je to aktuálně potřeba. Jsme kreativci a jdeme na to skrze tvořivé, zábavné a účinné techniky. Hlavní činností spolku je podpora, příprava, koordinace, realizace a zajištění vzdělávacích, poradenských, terapeutických a sebe-rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji osobnosti u dětí a dospělých všech věkových kategorií. Spolupracujeme s firmami, s organizacemi pečujícími o klienty s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením, se seniory, se školami, se školkami, skupinově i individuálně.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz