Flami, z. s.

http://www.flami.cz tel.: +420 608 144 644 e-mail: info@flami.cz


Flami, z. s. založily 3 kamarádky - terapeutky s různým zaměřením, ale stejným cílem. FLAMI znamená PLAMEN. A my bychom rády rozehřívaly srdce a rozpouštěly ledovce, rozjasnily zítřky, zažehly dlouhotrvající plamen našich potenciálů a tužeb a rozzářily co nejvíce úsměvů. Jsme kreativci a jdeme na to skrze tvořivé, zábavné a účinné techniky. Hlavní činností spolku je podpora, příprava, koordinace, realizace a zajištění vzdělávacích, poradenských, terapeutických a sebe-rozvojových aktivit vedoucích k rozvoji osobnosti u dětí a dospělých všech věkových kategorií. Spolupracujeme s firmami, s organizacemi pečujícími o klienty s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením, se seniory, se školami, se školkami, skupinově i individuálně. holky z Flami

Aktuální projekty