Centrum paliativní péče, z. ú.

https://paliativnicentrum.cz/ e-mail: office@paliativnicentrum.cz


Zlepšujeme péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč celým zdravotnickým systémem skrze výzkum, vzdělávání a osvětu.

Ukončené projekty