Centrum paliativní péče, z. ú.


Hospicová a paliativní péče Vzdělávání a výzkum

Zlepšujte s námi závěr života nás všech

Ročně v České republice zemře přes 110 000 lidí. Z toho 66 000 jsou očekávatelná úmrtí dlouhodobě nemocných s chronickými chorobami. Těm všem může paliativní péče zajistit, aby měli závěr života pokojný, důstojný a dostali péči odpovídající jejich hodnotám. Většina z nich umírá v nemocnicích bez přístupu k paliativní péči. Pomozte nám to změnit!

Každým darem pomáháte zlepšovat podmínky pro umírající v ČR.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naším cílem je, aby vážně nemocní a umírající lidé a jejich rodiny měli přístup ke kvalitní paliativní péči. Pomáháme zavádět paliativní péči na místa, kde chybí - do nemocnic, domovů pro seniory, do ambulancí praktických lékařů. 

Zvyšujeme kompetence a znalosti těch, kteří se 
  • o lidi na konci života starají (příbuzní, zdravotníci, profesionální pečovatelé) 
  • budou v budoucnu starat (studenti středních a vysokých škol, rodinní příslušníci) 
  • mají příležitost těmto lidem usnadnit práci (státní a nestátní organizace, politici a političky).
Naše role v péči o umírající je výzkumná, vzdělávací a osvětová. 

Výzkum
Přinášíme data o tom, co je pro lidi v závěru života důležité a jak jim efektivně pomoci. Publikujeme studie v prestižních odborných časopisech. Přinášíme do českého prostředí inovace a inspiraci ze špičkových zahraničních pracovišť.

Vzdělávání
Pořádáme kurzy a webináře pro profesionály, kteří pracují s umírajícími pacienty a jejich rodinami. Učíme je citlivě a pravdivě komunikovat s lidmi na konci života.

Osvěta
Vytváříme prostor pro otevřenou debatu o tématech spojených s koncem života. Pomáháme tomu, aby umírání nebylo tabu. Jsme všude, kde se mluví o paliativní péči.

Věříme, že pokud vytvoříme společnost, ve které se bude lépe umírat, vytvoříme také společnost ve které se bude lépe žít.

Podpořte nás!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Tato činnost zaslouží pomoc

Václav Medek
3 000 Kč

Naším cílem bylo rozšířit povědomí o paliativní péči do společnosti a podpořit Centrum paliativní péče. Společně s našimi zákazníky jsme vybrali příspěvek v hodnotě 250 000 Kč, který věnujeme Centru paliativní péče.

Ovečkárna
250 000 Kč

Děkuji za vaše služby

Johana Rychtecká

Děkuji za vaši práci a pěkné vánoce.

Iva Rácová

Ráda bych tímto poděkovala paní Červinkové z nemocnice v Mladé Boleslavi, která se ujala naší rodiny a babičky a pomáhá nám rozptýlit obavy. Moc fandím vaší práci!

Hana Provaznikova
1 000 Kč

Vselé Vánoce do Prahy! :)

Daniel Hlaváč

Díky za vaši práci na rozvoji paliativní péče. Moc si jí vážím!

Monika

Díky za vaši práci. (A taky za dobrou hru :-) Držte se.

Ondřej Černý

Díky, že se věnujete tomu, co má smysl.🤍

Hedvika Literová
200 Kč