Domov pro mne, z.s.

http://www.domovpromne.cz tel.: 605 035 380 e-mail: domov@domovpromne.cz , spoluprace@domovpromne.cz


Domov pro mne pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Dále provozujeme sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Vedle toho realizujeme zážitkové pobyty pro děti a dospělé s postižením za vydatné pomoci dobrovolníků a také příměstské tábory pro děti a mládež. Nově pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26 let. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Aktuální projekty

Ukončené projekty