ZO ČSOP Vlašim

http://www.pomoczviratum.cz Phone: 317 845 169 Email: vlasim@csop.cz


Český svaz ochránců přírody Vlašim je tradiční ochranářská organizace, která se stará o přírodní a kulturní dědictví na Podblanicku a v okolí. Provozujeme Záchrannou stanici pro živočichy a ParaZOO s v centru města Vlašimi. Staráme se o lokality chráněných druhů rostlin a živočichů, vysazujeme aleje, vzděláváme děti i dospělé pro ochranu životního prostředí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz