ZO ČSOP Vlašim

http://www.pomoczviratum.cz tel.: 317 845 169 e-mail: vlasim@csop.cz


Český svaz ochránců přírody Vlašim je tradiční ochranářská organizace, která se stará o přírodní a kulturní dědictví na Podblanicku a v okolí. Provozujeme Záchrannou stanici pro živočichy a ParaZOO s v centru města Vlašimi. Staráme se o lokality chráněných druhů rostlin a živočichů, vysazujeme aleje, vzděláváme děti i dospělé pro ochranu životního prostředí.

Aktuální projekty