Pes pro Tebe, z.s.

http://www.pesprotebe.cz tel.: +420 777 151 678 e-mail: info@pesprotebe.cz


Pes pro tebe, z. s. bylo založeno prakticky nevidomou cvičitelkou a milovnicí psů Jitkou Krejcárkovou (dříve Lebedovou), která chtěla své vlastní zrakové postižení a dosavadní zkušenosti s vodicími psy využít pro přípravu čtyřnohých průvodců pro další lidi s podobným handicapem. Od roku 2005 bylo pod hlavičkou organizace vycvičeno a předáno 84 nejen vodicích, ale také asistenčních, canisterapeutických a detekčních psů pro klienty s různými druhy zrakového, tělesného, mentálního nebo kombinovaného postižení a pro klienty se záchvatovým onemocněním Diabetes mellitus I. typu. Život každého psího pomocníka začíná v rodinném prostředí předvychovatele-dobrovolníka a také v následném speciálním výcviku je pes vždy součástí rodiny cvičitele, výcvik probíhá výhradně v domácím prostředí a je plně bezkotcový. Každý pes je připravován na míru svému budoucímu páníčkovi, seznámení a secvičování klienta se psem probíhá v místě bydliště klienta a organizace dvojici pomáhá po celou dobu činné služby psa.

Aktuální projekty

Ukončené projekty