Domeček plný koleček, z. s.

http://www.D-P-K.cz tel.: 739 455 037 e-mail: info@d-p-k.cz , ladislav.kratina@email.cz


Domeček plný koleček, z. s. je nestátní nezisková veřejně prospěšná organizace, která poskytuje nepřetržitou terénní osobní asistenci, pořádá sportovní + volnočasové aktivity a v DOMEČKU provozuje chráněné dílny a komunitní bydlení s asistencí pro lidi, kteří nemohou žít samostatně v přirozeném prostředí svého domova.

Aktuální projekty