Domeček plný koleček, z. s.


Lidé s postižením

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK

Komunitní bydlení s asistencí, chráněné dílny, zázemí pro nepřetržitou terénní osobní asistenci a sportovní / terapeutické / volnočasové aktivity – to vše (a ještě mnohem více) najdete v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK. Těžce postižení vozíčkáři a lidé s lehčím fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem si zde vzájemně pomáhají, pracují v chráněných dílnách i jako administrativní a organizační pracovníci. Snaží se být aktivní a užiteční…

vybíráme od 16.10.2019
144 151 Kč

přispělo

15 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je víceúčelové centrum pro handicapované, které svépomocí budujeme ve Staré Pace.  
V objektu bývalé tiskárny a rodinné domku budujeme bezbariérové bydlení s asistencí a zázemí pro naší nepřetržitou terénní osobní asistenci, sportovní a volnočasové aktivity, atd.
 
Naše hlavní aktivity jsou:
  • bezbariérové komunitní bydlení a ubytování s asistencí
  • sociální služby - terénní osobní asistence
  • chráněné dílny
  • sportovní, kulturní, volnočasové a terapeutické aktivity
  • farmaření
HLAVNÍ MYŠLENKA - CÍL
V DOMEČKU tvoří lidé s různými typy postižení (handicapy) komunitu, kde společně pracují, bydlí, sportují, rozvíjejí své koníčky, a kde si především vzájemně pomáhají. Mentálně a psychicky postižení lidé fyzicky pomáhají lidem s tělesným handicapem a těžce fyzicky postižení lidé zas např. organizují pracovní i volnočasové aktivity, pomáhají s organizací domácnosti, hospodařením, atd. Společně jsou pak jako komunita méně závislí na podpoře ostatních a mohou se věnovat činnostem, které pro ně byly dříve nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence, bezbariérového zázemí, atd.
Díky pracovnímu uplatnění, vzájemné pomoci a podpoře odborných asistentů mají lidé v DOMEČKU oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než měli dříve, kdy se mnohdy cítili spíše zbyteční a na obtíž. 
Komunita v DOMEČKU je otevřená široké veřejnosti, do které se přirozeně integruje skrze své činnosti (práci, integrované sporty, volnočasové aktivity, služby které veřejnosti nabízíme, atd.).
 
CO SE NÁM JIŽ PODAŘILO
Komunitní bydlení:
Ve dvou bytech v hlavním objektu bývalé tiskárny zatím bydlí čtyři vozíčkáři a jeden pán s lehčím postižením (jedno místo je zatím neobsazené). Dokončili jsme také 2. komunitní bydlení v rodinném domku v areálu DOMEČKU, kde bydlí další dva těžce postižení vozíčkáři a dva lidé s lehčím postižením (po úpravách se sem budou moci nastěhovat ještě dva lidé). 
Chráněná pracovní místa:
V DOMEČKU již zaměstnáváme 41 pracovníků se zdravotním postižením, kteří zde vyrábějí keramiku, loutky / marionety, proutěné zboží, kompletují výrobky jiných firem, organizují sportovní a volnočasové aktivity, pomáhají s administrativou celého spolku, atd.
Zázemí sociálních služeb:
V regionu Novopacka a Hořicka poskytujeme nepřetržitou (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků) terénní osobní asistenci. V DOMEČKU jsme vybudovali kontaktní místo a máme zde také kancelář a menší sklad kompenzačních pomůcek.
Farma:
V DOMEČKU si pěstujeme vlastní zeleninu a ovoce. Pokoušeli jsme se také několikrát o chov hospodářských zvířat, ale to nám zatím moc nejde.
 
CO NYNÍ REALIZUJEME
Celkovou rekonstrukci hlavní budovy objektu bývalé tiskárny. Vyměnili jsme všechny rozvody (elektřiny, plynu, vody, kanalizace, topení), napojili se na vodovodní řád a kanalizaci obce, vyměnili větší část oken a dveří, atd. Prostě provádíme celkovou rekonstrukci v celé hlavní budově, kde (kromě již dvou funkčních bytů) ještě vzniknou další dva byty pro celkem 12 zdravotně postižených lidí (převážně těžce postižených vozíčkářů). Stále ještě zlepšujeme zázemí pro další rozvoj sociální služby - nepřetržité terénní osobní asistence a pro sportovní + volnočasové aktivity. 
Propojujeme také hlavní objekt DOMEČKU s rodinným domkem, kde již máme 2. komunitní bydlení a zároveň s tím upravujeme naši zahradu, kudy tato cesta veda.
 
CO máme v plánu DÁLE
Celý projekt je na mnoho let a je rozdělený do více etap. Objekt bývalé tiskárny má hlavní budovu, kterou nyní rekonstruujeme - viz. výše, a dvě křídla. V 1. NP pravého křídla objektu chceme po dokončení rekonstrukce hlavní budovy vybudovat odpovídající zázemí našich chráněných dílen, které jsou zatím stále v provizorních podmínkách po celém objektu a možná se ještě pustíme do nástavby - 2. NP, kde bychom vybudovali 3. komunitní bydlení.
Levé křídlo objektu je velmi bariérové a kdybychom jej chtěli plně využít, museli bychom jej nejspíše postavit celé od základů. Uvažovali jsme o odlehčovacích službách, ale to je zatím v nedohlednu.
 
Je toho mnoho, co bychom chtěli zrealizovat a mohli v DOMEČKU nabídnout. Záleží pouze na tom, kdy získáme dostatek prostředků, abychom k našim činnostem vybudovali potřebné zázemí. Nečekáme ale pouze na podporu ostatních – většinu prací si děláme svépomoci a na část stavebního materiálu se také snažíme vydělat v našich chráněných dílnách. TV reportáž o našem snažení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=UkJkjivIJ0g. Náš projekt bohužel nezapadá do žádných dotačních tabulek, proto budeme rádi za vaši podporu, kterou využijeme na nákup stavebního materiálu a na odborné stavební práce, které si nezvládáme zajistit svépomocí. DĚKUJEME.
Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Snad se najde dost štědrých dárců, abychom mohli celý projekt brzo dokončit a aby sloužil co nejvíce lidem, kteří nemohou žít v domácím prostředí a být aktivní. Prosím vás všechny, kteří můžete, abyste se přidali. DÍKY!!!

Ladislav Kratina
1 000 Kč