Sportem proti bariérám, z. s.


Lidé s postižením

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK

Komunitní bydlení s asistencí, chráněné dílny, zázemí pro nepřetržitou terénní osobní asistenci a sportovní / terapeutické / volnočasové aktivity – to vše (a ještě mnohem více) najdete v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK. Těžce postižení vozíčkáři a lidé s lehčím fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem si zde vzájemně pomáhají, pracují v chráněných dílnách i jako administrativní a organizační pracovníci. Snaží se být aktivní a užiteční…

vybíráme od 16.10.2019
143 000 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Domeček plný koleček je projekt víceúčelového centra pro handicapované, které svépomocí budujeme ve Staré Pace.  
V objektu bývalé tiskárny a rodinné domku budujeme bezbariérové bydlení s asistencí a chceme sem postupně přestěhovat všechny naše provozovny (chráněné dílny) a sklady, které máme v pronajatých prostorách, abychom naši činnost mohli zefektivnit a dále rozvíjet.
 
Naše hlavní aktivity jsou:
  • bezbariérové komunitní bydlení a ubytování s asistencí
  • sociální služby - terénní osobní asistence a odlehčovací služby
  • chráněné dílny
  • sportovní, kulturní, volnočasové a terapeutické aktivity
  • farmaření
  • rehabilitace, atd.
 
HLAVNÍ MYŠLENKA - CÍL
V DOMEČKU tvoří lidé s různými typy postižení (handicapy) komunitu, kde společně pracují, bydlí, sportují, rozvíjejí své koníčky, a kde si především vzájemně pomáhají. Mentálně a psychicky postižení lidé fyzicky pomáhají lidem s tělesným handicapem a těžce fyzicky postižení lidé zas např. organizují pracovní i volnočasové aktivity, pomáhají s organizací domácnosti, hospodařením, atd. Společně jsou pak jako komunita méně závislí na podpoře ostatních a mohou se věnovat činnostem, které pro ně byly dříve nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence, bezbariérového zázemí, atd.
Díky pracovnímu uplatnění, vzájemné pomoci a podpoře odborných asistentů mají lidé v DOMEČKU oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než měli dříve, kdy se mnohdy cítili spíše zbyteční a na obtíž. 
Komunita v DOMEČKU je otevřená široké veřejnosti, do které se přirozeně integruje skrze své činnosti (práci, integrované sporty, volnočasové aktivity, služby které veřejnosti nabízíme, atd.).
 
CO SE NÁM JIŽ PODAŘILO
Komunitní bydlení:
V šesti samostatných pokojích ve dvou bytech zatím bydlí čtyři vozíčkáři a dva lidé s lehčím postižením. Nyní je těsně před kolaudací 2. komunitní bydlení, které budujeme v rodinném domku v areálu DOMEČKU. Na toto bydlení již netrpělivě čekají další tři vozíčkáři a tři lidé s lehčím mentálním a psychickým postižením.
Chráněná pracovní místa:
V DOMEČKU již zaměstnáváme 21 pracovníků se zdravotním postižením, kteří zde vyrábějí loutky / marionety, proutěné zboží, kompletují výrobky jiných firem, organizují sportovní a volnočasové aktivity, atd. Nyní zde také dokončujeme keramickou dílnu.
Zázemí sociálních služeb:
V regionu Novopacka a Hořicka poskytujeme nepřetržitou (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků) terénní osobní asistenci. V DOMEČKU jsme vybudovali kontaktní místo a máme zde také kancelář a sklad kompenzačních pomůcek.
Farma:
V DOMEČKU chováme slepičky, které jsme zachránili z velkochovu (máme každý den čerstvá vajíčka), králíky a pěstujeme si také vlastní zeleninu a ovoce.
 
CO NYNÍ REALIZUJEME
Dokončujeme 2. komunitní bydlení, kde najde svůj domov dalších 6 lidí s postižením, kteří nemohou žít v přirozeném prostředí svého domova a keramickou dílnu. Začínáme také připravovat další prostory na vybudování dalších dvou chráněných dílen – dílnu na výrobu + opravy sportovních a kompenzačních pomůcek a dílnu kompletační (kompletujeme také výrobky jiných firem), které chceme do DOMEČKU  přestěhovat a rozšířit je o cca 10 nových chráněných pracovních míst.
 
CO máme v plánu DÁLE
Celý projekt je na mnoho let a je rozdělený do více etap. Nyní se zaměřujeme na vybudování 2. komunitního bydlení a chráněných dílen, ale chtěli bychom také co nejdříve zahájit práce na vybudování lepšího zázemí pro naší nepřetržitou terénní osobní asistenci a pro sportovní a volnočasové integrujících aktivity (vybudovat sklady sportovních a kompenzačních pomůcek, prostory pro klubovou sportovní činnost, pro školení osobních asistentů a trenérů, rehabilitaci, atd.).
Pokud získáme dotační podporu, tak také chceme začít co nejdříve s budováním ubytovacích kapacit pro poskytování odlehčovacích služeb (rozšířit naše sociální služby), abychom pečujícím rodinám nabídli pro jejich nesoběstačné členy krátkodobé pobyty s asistencí a umožnili pečujícím osobám např.: jet na dovolenou, bezbariérově si upravit dům, podstoupit např. operaci, kterou dlouhodobě odkládají, atd. 
V neposlední řadě bychom také chtěli vybudovat 3. komunitní bydlení pro dalších cca 10 lidí a opět rozšířit chráněné dílny, protože je o bydlení a práci v chráněných dílnách v DOMEČKU veliký zájem.
 
Je toho mnoho, co bychom chtěli zrealizovat a mohli v DOMEČKU nabídnout. Záleží pouze na tom, kdy získáme dostatek prostředků, abychom k našim činnostem vybudovali potřebné zázemí. Nečekáme ale pouze na podporu ostatních – většinu prací si děláme svépomoci a na část stavebního materiálu se také snažíme vydělat v našich chráněných dílnách a obchůdku. TV reportáž o našem snažení naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=UkJkjivIJ0g. Náš projekt bohužel nezapadá do žádných dotačních tabulek, proto budeme rádi za vaši podporu, kterou využijeme na nákup stavebního materiálu a na odborné stavební práce, které si nezvládáme zajistit svépomocí. DĚKUJEME.
 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Snad se najde dost štědrých dárců, abychom mohli celý projekt brzo dokončit a aby sloužil co nejvíce lidem, kteří nemohou žít v domácím prostředí a být aktivní. Prosím vás všechny, kteří můžete, abyste se přidali. DÍKY!!!

Ladislav Kratina
1 000 Kč