Mary's Meals Česká republika z.s.

https://www.marysmeals.cz Phone: 703 685 407 Email: info@marysmeals.cz


Hnutí Mary's Meals vzniklo v roku 2002 jako reakce na důsledky hladomoru ve východoafrické Malawi. Začínalo poskytováním stravy pro 200 dětí v jedné místní škole a dnes již zajišťuje jedno teplé jídlo denně ve škole po dobu celého školního roku pro více než 2,4 milionu dětí v 18 nejchudších zemích Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Karibiku i Blízkého východu. Tento projekt stojí na nezištné, obětavé a vytrvalé práci desítek tisíc dobrovolníků, zajištujících jak propagaci myšlenky a získávání finančních prostředků v dárcovských zemích, tak obstarání pokud možno místních surovin, jejích distribuci do zapojených škol a následně přípravu a výdej jídla dětem v cílových zemích. V české organizaci Mary's Meals se řídíme pravidlem, že 100% přijatých darů je použito na přímou charitativní činnost a naše provozní náklady hradíme ze specálních soukromých prostředků. Díky těmto skutečnostem postačí na zajištění jednoho teplého jídla pro jedno dítě po dobu celého školního roku již 550 Kč.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz