Mary's Meals Česká republika z.s.

https://www.marysmeals.cz tel.: 703 685 407 e-mail: info@marysmeals.cz


Hnutí Mary's Meals vzniklo v roku 2002 jako reakce na důsledky hladomoru ve východoafrické Malawi. Začínalo poskytováním stravy pro 200 dětí v jedné místní škole a dnes již zajišťuje jedno teplé jídlo denně ve škole po dobu celého školního roku pro více než jeden a půl miliónu dětí v 18 nejchudších zemích Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Karibiku, Blízkého východu i Evropy. Tento projekt stojí na nezištné, obětavé a vytrvalé práci desítek tisíc dobrovolníků, zajištujících jak propagaci myšlenky a získávání finančních prostředků v dárcovských zemích, tak obstarání pokud možno místních surovin, jejích distribuci do zapojených škol a následně přípravu a výdej jídla dětem v cílových zemích. V mezinárodní organizaci Mary's Meals se řídíme pravidlem, že minimálně 93% přijatých darů je použito na přímou charitativní činnost. Díky těmto skutečnostem postačí na zajištění jednoho teplého jídla pro jedno dítě po dobu celého školního roku již 459 Kč.

Aktuální projekty