NFNZ - Nadační fond nezávislé žurnalistiky

https://www.nfnz.cz/ tel.: 731 450 719 e-mail: info@nfnz.cz


Stávající atmosféra v české společnosti nám ukazuje, nakolik je podpora nezávislé žurnalistiky důležitá. V době politicko-ekonomických zájmů vlastníků mediálních vydavatelství, rozděleného světa, trollingu, kybernetických válek aj. tato důležitost stoupá. Pomocí grantů, cen a odborné asistence podporujeme redakce a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie. Za svou krátkou existenci jsme podpořili celou řadu domácích médií, jejichž provoz není financován velkými finančními uskupeními či magnáty. V listopadu 2018 NFNZ spustil důležitý web Mapa médií (www.mapamedii.cz) a v červenci 2019 hodnocení zpravodajských serverů (rating.nfnz.cz). V obou projektech chceme pokračovat a nadále je rozvíjet. Svým darem investujete do budoucnosti této země, tudíž i do té své. Podpořte nás. Více o NFNZ naleznete na www.nfnz.cz

Aktuální projekty