NFNZ - Nadační fond nezávislé žurnalistiky


Osvěta a poskytování informací Protikorupční aktivity

Podpora nezávislé žurnalistiky

Stávající atmosféra v české společnosti ukazuje, nakolik je podpora nezávislé žurnalistiky důležitá. V době politicko-ekonomických zájmů vlastníků mediálních vydavatelství, rozděleného světa, trollingu, fake news, kybernetických válek aj. tato důležitost stoupá. Pomocí grantů, cen a odborné asistence podporujeme redakce a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie. Za svou krátkou existenci jsme podpořili celou řadu domácích médií, jejichž provoz není financován velkými finančními uskupeními či magnáty, vytvořili Mapu médií (www.mapamedii.cz) a hodnocení českých zpravodajských serverů (rating.nfnz.cz). Oba projekty chceme nadále rozvíjet. Podpořte NFNZ, podpořte svou budoucnost.

vybíráme od 19.7.2019

Podpořte nezávislou žurnalistiku

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

„Pokud neuhájíme svobodná média, neuhájíme ani liberální demokracii.“ Josef Šlerka, výkonný ředitel NFNZ

„Svobodná a nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů liberální demokracie. Chceme-li zůstat součástí svobodné západní civilizace, musíme tento princip zakotvený v naší ústavě hájit.“ Tomáš Richter, předseda Správní rady NFNZ

„Bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.“
František Dostálek, člen Kolegia zakladatelů NFNZ

 „Pokud nebudeme mít jako občané co možná nejkvalitnější informace, tak se budeme špatně rozhodovat.“ Martin Vohánka, člen Správní rady NFNZ

„Podporu médií nezávislých jak na politicích, tak na úzkých podnikatelských skupinách vnímám pro demokracii jako klíčovou.“ Libor Winkler, člen Kolegia NFNZ
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu