Asociace genové terapie, z.s.

http://www.asgent.org tel.: 602 620 006 e-mail: matejkova@asgent.org


ASOCIACE GENOVÉ TERAPIE, z.s. je nestátní nezisková organizace, která je spojovacím článkem mezi pacienty, lékaře a vědce. Podporujeme výzkum léčby Angemanova syndromu a popularizujeme vědu z oblasti genetiky a vzácných onemocnění. Neziskovou organizaci jsme založili poté, co jsme se dozvěděli od lékařů, že náš syn Oliver nikdy nebude jako ostatní. Má vzácný Angelmanův syndrom, genetickou vadu projevující se opožděným vývojem, obtížemi při chůzi, epilepsií, poruchou spánku a dalšími neblahými projevy. Iniciovali jsme výzkum, který hledá léčbu nejen pro našeho syna Olivera, ale který má potenciál nalézt léčbu i pro řadu dalších v tuto chvíli nevyléčitelných nemocí. Bez vás to nedokážeme! Pomozte financovat výzkum léčby a dejte tak naději lidem, kteří jsou zatím nevyléčitelně nemocní. Věda se stále posouvá a vědci věří, že řešení leží nedaleko. Společně můžeme změnit životy celých rodin, které se dennodenně potýkají s ohromně náročným osudem. A to za to stojí!

Aktuální projekty

Ukončené projekty