Asociace debatních klubů, z.s.

http://debatovani.cz/ Email: info@debatovani.cz


Asociace debatních klubů, z.s. (Czech Debate Association) je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Asociace debatních klubů, z.s. organizuje v České republice soutěže mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v akademickém debatování. Posláním Asociace debatních klubů, z.s. je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj dětí a mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla Poppera. V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se snažíme učit klást otázky a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou společnost.

Ukončené projekty