Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

http://www.asociaceampi.cz Phone: 774 683 833 Email: info@asociaceampi.cz


Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Zastřešujeme vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.). Fungujeme na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Je pro nás důležitá ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Provozujeme lesní mateřskou školku.

Current projects