Cesta pro rodinu, z.ú.

http://www.cestaprorodinu.cz Phone: 465 614 555 Email: klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz


Cesta pro rodinu, z.ú. je neziskovou organizací, která již od roku 1996 pomáhá rodinám, mladým lidem, ženám a matkám s dětmi, kteří se dostali do obtížné životní situace. Mezi naše hlavní činnosti patří preventivní programy pro rodiny s dětmi, odborná psychologická pomoc pro mladé, zajištění základních životních potřeb uživatelů Krizové pomoci, podpora zvýšení dovednosti ke zvládání samostatného života uživatelů Azylového domu a Domu na půl cesty, pořádání zájmových aktivit, příměstských táborů a výletů pro děti z Azylového domu.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz