Cesta pro rodinu, z.ú.

http://www.cestaprorodinu.cz tel.: 465 614 555 e-mail: klubpriznivcu@cestaprorodinu.cz


Cesta pro rodinu, z.ú. je neziskovou organizací, která již od roku 1996 pomáhá rodinám, mladým lidem, ženám a matkám s dětmi, kteří se dostali do obtížné životní situace. Mezi naše hlavní činnosti patří preventivní programy pro rodiny s dětmi, odborná psychologická pomoc pro mladé, zajištění základních životních potřeb uživatelů Krizové pomoci, podpora zvýšení dovednosti ke zvládání samostatného života uživatelů Azylového domu a Domu na půl cesty, pořádání zájmových aktivit, příměstských táborů a výletů pro děti z Azylového domu.

Aktuální projekty