ADAM - autistické děti a my, z.s.

https://autistickedeti.cz/ Phone: +420 608 853 940 Email: gerdova@adam-pas.cz


Pomáháme dětem s autismem aby se těšili ze života, našli si pravé přátele a zažili zážitky, které by za normálních okolností zažít nemohli. Děti i rodiny, které do spolku dochází se pravidelně účastní spousty aktivit, které jim pomáhají přijmout poruchu autistického spektra a pracovat s ní. Ve spolku aktivně působí psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš, který za svou dlouholetou praxi pomohl nespočetně rodin i dětem s poruchou autistického spektra. V tuto chvíli má spolek ADAM - autistické děti a my ,z.s. 130 aktivních členů z Moravskoslezského kraje.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz