ADAM - autistické děti a my, z.s.

https://autistickedeti.cz/ tel.: +420 608 853 940 e-mail: gerdova@adam-pas.cz


Pomáháme dětem s autismem těšit se ze života, nacházet přátelé a mít zážitky, které za běžných okolností zažít nemohou. Děti i rodiny se ve spolku ADAM pravidelně účastní spousty terapeutických aktivit, které jim pomáhají přijmout poruchu autistického spektra a pracovat s ní. Ve spolku aktivně působí psycholog Mgr. Přemysl Mikoláš, který za svou dlouholetou praxi pomohl nespočetně rodin i dětem s poruchou autistického spektra. Aktuálně s ADAMem podporujeme více než 130 rodin s dětmi s autismem z Moravskoslezského kraje.

Aktuální projekty

Ukončené projekty