Sociální nadační fond

http://www.socialni-nadacni-fond.cz tel.: +420 603 230 845 e-mail: dary@socialni-nadacni-fond.cz


Sociální nadační fond pomáhá již od roku 1993. Posláním nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Především finanční pomoc směřuje k lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám, seniorům, rodinám v krizové situaci a dětem bez jejího zázemí a osamělým. Také napomáhá ke zkvalitňování péče a služeb v sociální oblasti a to, osvětovou a publikační činností, podporou vzdělávání a profesního rozvoje. Účelem je také poskytování charitativní a humanitární činnosti.

Ukončené projekty