Sociální nadační fond

http://www.socialni-nadacni-fond.cz tel.: +420 603 230 845 e-mail: dary@socialni-nadacni-fond.cz


Sociální nadační fond pomáhá již od roku 1993. Posláním nadačního fondu je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči (služby), dále pak občanům města Brna a občanům Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích.

Aktuální projekty