Sociální nadační fond


Hospicová a paliativní péče

Sbírka Hospic doma

Společně zlepšujeme život umírajícím.

vybíráme od 6.3.2020

Sbírka Hospic doma

Pomáhám se Sociálním nadačním fondem #pomahejtesnamiSNF
865 721 Kč

přispělo

25 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Hospic doma pomáhá pacientům a jejich blízkým v období vážné nemoci a závěru života i při epidemii COVID 19 - k tomu přizpůsobili formu a rozsah poskytovaných služeb.

Poradna paliativní péče poskytuje podporu nemocným a pečujícím prostřednictvím telefonického poradenství. Informuje o dostupných službách v místě bydliště a je nablízku při plánování a zvažování možností péče. Můžete se na ně obrátit s jakýmkoli dotazem, starostí či problémem. Vždy si najdou čas a prostor na rozhovor o Vaší situaci.
 
Ambulance paliativní medicíny nabízí péči podle potřeb pacientů a jejich blízkých. Jednorázové i pravidelné telefonické konzultace se mohou týkat úpravy léčby bolesti, dušnosti a dalších potíží při nevyléčitelné nemoci, doporučení postupu při zhoršení zdravotního stavu či informací, jak poskytovat ošetřovatelskou péči doma.

Aktuální rozsah služeb najdete na https://www.paliativnipecebrno.cz/

Centrum paliativní péče Brno je zdravotnické zařízení, které je součástí Polikliniky Zahradníkova — Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, zřízené statutárním městem Brnem. Jeho cílem je nabídnout pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby přispějí k zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých, k efektivnějšímu poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života. Pacientům, kteří si to přejí, bude umožněno důstojně dožít v domácím prostředí nebo v náhradním sociálním prostředí (pobytová zařízení sociálních služeb). 
V současné době intenzivně jednají s Jihomoravským krajem ve věci výběrového řízení a následného uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Na podporu financování projektu Hospic doma jsme zahájili veřejnou sbírku. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Hodně sil! ..a dobre nalady :)

Renata Krejčí
500 Kč