Zvířata nejíme, z.s.

http://www.zviratanejime.cz Phone: 604 499 943 Email: zviratanejime@email.cz


Zvířata nejíme je spolek aktivně bojující za osvobození zvířat z nadvlády člověka. Všemi našimi činnostmi se snažíme zvýšit povědomí o každodenním utrpení nevinných bytostí degradovaných na zboží.

Current projects