Svatá Ludmila, z.s.

http://www.svataludmila.cz/cs/ tel.: +420 235 521 822 e-mail: info@svataludmila.cz


Svatá Ludmila 1100 let je spolkem, který vznikl v roce 2016 z iniciativy obce Tetín, kde byla kněžna Ludmila v roce 921 usmrcena. Posláním spolku je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Poslání naplňujeme skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity. Naší vizí je v období let 2016 až 2021 propojovat svatoludmilská místa a společně postupovat v naplňování poslání spolku, a to i na mezinárodní úrovni.

Aktuální projekty