Svatá Ludmila, z.s.


Kultura, umění a historie Sport a volný čas

Putování za kořeny

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí smrti sv. Ludmily v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky, Putování za kořeny, s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

PUTOVÁNÍ ZA KOŘENY

Podpořte činnost a provoz spolku, ať v roce 2021 dojde k důstojnému uctění mučednické smrti kněžny Ludmily.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí smrti sv. Ludmily v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost do projektu poutní turistiky, Putování za kořeny, s myšlenkou propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu Naši světci se dále věnuje připomínání odkazu národních světců a historických osobností spojených s počátky českého státu.

Od své existence se náš projekt posunul z lokální úrovně na úroveň národní na mezinárodní. Máme za sebou spoustu aktivit různého charakteru. O nich si můžete přečíst na našich webových stránkách www.svataludmila.cz,

Svatá Ludmila je významnou osobností a neměla by upadnout v zapomnění. Rádi bychom skrze její odkaz připomenuli společnosti vlastní kořeny a identitu, vždyť kněžna Ludmila stála u počátků české státnosti.

Spolek je nestátní neziskovou organizací, jehož činnost je umožněna především díky dobrovolnické práci a vůli komunity v jednotlivých městech a obcích a to ať už jsou členy spolku či ne. Významnou částí se na financování provozu spolku podílí také sponzoři z řad jednotlivců či jiných organizací.Předem děkujeme za Vaši podporu!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu