Římskokatolická akademická farnost Praha

http://www.farnostsalvator.cz tel.: +420 222 221 339 e-mail: info@farnostsalvator.cz


Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia a chtějí prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách. Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 (do září 2004 jako duchovní správa pro studenty) pod vedením Mons. prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo zde hledají duchovní domov.

Aktuální projekty

Ukončené projekty