Oblastní charita Kutná Hora

http://www.kh.charita.cz tel.: 327 313 110 e-mail: charita@kh.cz


Posláním Oblastní charity Kutná Hora je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Pomoc realizujeme v rámci sociálních služeb na střediscích v lokalitě Kutná Hora (a okolí) a Čáslav.

Aktuální projekty